COVID-19

Warunki szczególne związane z epidemią COVID-19 obowiązujące podczas Wysoka Grzęda Baja Poland 2021

Obowiązkowe oświadczenie COVID-19

Warunkiem koniecznym uczestniczenia zawodników, personelu zawodników, oraz przedstawicieli mediów w Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie jest złożenie przy wjeździe na teren zawodów oświadczenia o stanie zdrowia (oświadczenie COVID-19 / COVID-19 Statement) i poddanie się bezdotykowemu, kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała.

Osoby przebywające na terenie zawodów zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w przestrzeni publicznej zasad sanitarnych, tj. m.in. zakrywania ust i nosa (maska ochronna),  zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra) i regularnej dezynfekcji rąk oraz wyposażenia.

Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne w biurze zawodów / biurze prasowym / parku serwisowym.

Każdy zawodnik musi posiadać własne środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne (oprócz środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany sprzęt sportowy, będący jego własnością.

Ważne! Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także – poświadczony przez Polski Związek Motorowy – dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz charakteru uczestnictwa.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY DLA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza UE dotyczy:

  • zawodników,
  • członków sztabu szkoleniowego,
  • lekarzy, fizjoterapeutów,
  • sędziów,
  • akredytowanych dziennikarzy.

Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez:

  • międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
  • międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do federacji sportowej
  • polski związek sportowy.

Z kwarantanny zostają zwolnieni zawodnicy kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację. Od 12 lutego te osoby będą także zwolnione z kwarantanny po powrocie ze zgrupowań zagranicznych.

Pełny katalog osób zwolnionych z kwarantanny znajduje się w rozporządzeniu.

Organizatorzy

Fundacja BAJA POLAND    PZM

Współorganizatorzy

Szczecin     Dobra Szczecińska     Drawsko Pomorskie

Sponsor Tytularny

Sponsorzy generalni

Partner medialny

                        

Partnerzy

 Mercedes Benz Auto Bogacka           ​