COVID-19

Warunki szczególne związane z epidemią COVID-19 obowiązujące podczas Wysoka Grzęda Baja Poland 2020

Obowiązkowe oświadczenie COVID-19

Warunkiem koniecznym uczestniczenia zawodników, personelu zawodników, oraz przedstawicieli mediów w Wysoka Grzęda Baja Poland jest złożenie przy wjeździe na teren zawodów oświadczenia o stanie zdrowia (oświadczenie COVID-19) i poddanie się bezdotykowemu, kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała.

Osoby przebywające na terenie zawodów zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w przestrzeni publicznej zasad sanitarnych, tj. zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra), a w sytuacji gdy jest to niemożliwe do stosowania maseczek lub przyłbic ochronnych, zasłaniających usta i nos.

W biurze prasowym i biurze zawodów obowiązuje nakaz stosowania maseczek lub przyłbic ochronnych, zasłaniających usta i nos.

Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne w biurze zawodów / biurze prasowym / parku serwisowym.

Każdy zawodnik musi posiadać własne środki dezynfekcyjne (oprócz środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany sprzęt sportowy, będący jego własnością.

Organizatorzy

Fundacja BAJA POLAND    PZM

Współorganizatorzy

Szczecin     Dobra Szczecińska     Drawsko Pomorskie

Sponsor Tytularny

Sponsorzy generalni

Partner medialny

                        

Partnerzy

 Mercedes Benz Auto Bogacka           ​