Media

Program Columna Medica Baja Poland 2018

Trasa: 839,15 km w tym 7 odcinków specjalnych o długości 510,06 km

Piątek, 31 sierpnia
09:00 - 13:00 odcinek testowy
16:30    ceremonia startu, wyspa Łasztownia, Szczecin
18:15    OS-1 – Szczecin, 7,08 km (ul.Szafera)
19:15     Service A, wyspa Łasztownia, Szczecin

Sobota, 1 września
08:25    OS-2 – Drawsko Pomorskie, 222,60 km
11:50    Service B, Drawsko Pomorskie
14:00    OS-3 – Drawsko Pomorskie, 222,60 km
17:25    Service C, Drawsko Pomorskie
20:10    Park maszyn, wyspa Łasztownia, Szczecin

Niedziela, 2 września
08:30   OS-4 – Krzekowo, 18,39 km
09:25   OS-5 – Lubieszyn, 10,50 km
10:10   Service D, wyspa Łasztownia, Szczecin 
12:30   OS-6 – Krzekowo, 18,39 km
13:25   OS-7 – Lubieszyn, 10,50 km
14:30   Ceremonia mety rajdu, wyspa Łasztownia, Szczecin

HARMONOGRAM CZASOWY

Mapy:

Mapa rajdu SS1 SS2-3 SS4-6 SS5-7

 

Zasady przyznawania akredytacji

Organizator COLUMNA MEDICA Baja Poland 2018 stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez FIA, federację zarządzającą sportami motorowymi na świecie.

Zasady oraz procedury są następujące:

1. Organizator COLUMNA MEDICA Baja Poland 2018 jest odpowiedzialny za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi. Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy zamierzają relacjonować przebieg COLUMNA MEDICA Baja Poland 2018.

2. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.

3. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR.

4. Akredytacje dla mediów nie będą wydawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów, zawodników, agencji reklamowych, promocyjnych, eventowych oraz PR.

5. Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dla dwóch przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

6. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć w mediach o charakterze publicznym. Przykłady publikacji należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres media@bajapoland.eu lub listownie na adres:

Biuro Akredytacyjne
COLUMNA MEDICA Baja Poland 2018
Polski Związek Motorowy
ul.Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa

7. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych tylko on-line (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 6 niniejszych zasad) upływa w piątek, 24 sierpnia 2018 roku.

8. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji. Wnioski nadesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WNIOSEK AKREDYTACYJNY 

 

Organizatorzy

Fundacja BAJA POLAND    PZM

Współorganizatorzy

Szczecin      Dobra Szczecińska     Drawsko Pomorskie

Patronaty honorowe

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Szczecina           Pod Patronatem Wójta Gminy Dobra     Pod Patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego

Sponsor tytularny

 

Patronat medialny

RMF MAXXXGłos Szczeciński   Moje Miasto Szczecin  WP.PL

Partnerzy

 Mercedes Benz Auto Bogacka